Zakład ubezpieczeniowy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które zostały wyrządzone w przewożonych ładunkach lub bagażach.

Nieszczęśliwe wypadki podczas jazdy autem mogą przydarzyć się każdemu kierowcy. Dlatego też obowiązkiem na terenie RP jest kupienie ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono rekompensatę różnych szkód, które powstały podczas stłuczki lub wypadku na trasie, zarówno materialnych jak również osobowych. Trzeba mieć na uwadze, iż polisa OC jest przypisana do konkretnego samochodu, a nie do właściciela. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest określony przepisami tak więc w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będzie wyglądać to bardzo podobnie.

 

Osoba poszkodowana podczas wypadku lub kolizji ma pełne prawo domagać się naprawy swojego pojazdu lub wypłaty rekompensaty, która zostanie przeznaczona na naprawę. Obecnie istnieje wariant gotówkowy albo bezgotówkowy wypłaty rekompensaty. W przypadku wariantu bezgotówkowego zakład ubezpieczeniowy pokrywa koszt naprawy, zaś właściciel pojazdu nie musi brać udziału w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w stłuczce może również liczyć na pokrycie kosztów na holowanie pojazdu do warsztatu albo wynajmu samochodu zastępczego. Wiele informacji nawiązujących do rozliczeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można odnaleźć na blogu robakubezpieczenia.pl. Warto pamiętać, że zakład zajmujący się ubezpieczeniami ma trzydzieści dni na wypłatę odszkodowania, a jeżeli nie dotrzyma tego terminu, jest zobowiązany zawiadomić o tym poszkodowanego. Istotne jest także to, że zakład ubezpieczeniowy musi w takiej sytuacji wypłacić część rekompensaty, a wypłata całego odszkodowania nie może trwać dłużej niżeli 90 dni od daty złożenia dokumentów o szkodzie w wyniku wypadku. Istotną informacją jest także to, że ubezpieczenie OC nie działa tylko w przypadku szkody , która powstała podczas jazdy samochodem.

 

Za szkodę, która powstała w związku z ruchem samochodu jest uważana też szkoda , która została wyrządzona w trakcie wysiadania oraz wsiadania do pojazdu. Dotyczy to też takowych momentów, jak załadunek czy rozładunek towarów a także w trakcie postoju lub garażowania samochody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiada liczne wykluczenia odpowiedzialności. Firma zajmująca się ubezpieczeniami ubezpieczeniowy1.pl nie odpowiada za szkody, jakie powstały w przewożonych bagażach lub ładunkach. Należy tu wymienić szczególnie stratę gotówki, elementów biżuterii czy też innych cennych przedmiotów. W związku z powyższym, ubezpieczenie OC ochrania kierowcę w okresie trwania polisy. Sprawca kolizji drogowej albo wypadku może liczyć na to, że wszystkie wywołane przed niego szkody będą w jego imieniu zrekompensowane przez zakład ubezpieczeniowy. Należy tu wspomnieć, że można wyróżnić szkody częściowe oraz całkowite. Szkoda częściowa polega na tym, iż awarie samochodu są niewielkie tak więc istnieje możliwość naprawić je w opłacalny sposób.

 

Tymczasem szkoda całkowita jest równoznaczna z tym, że pojazdu nie opłaca się naprawiać a także przywracać jego stan sprzed kolizji lub wypadku. Jest to więc sytuacja dużo bardziej skomplikowana dla kierowcy. Trzeba pamiętać, iż szkoda całkowita oznacza, że firma ubezpieczeniowa nie zajmie się uszkodzonym autem, który po takim wypadku będzie już wrakiem. Zakład ubezpieczeniowy nie przejmuje samochodu, lecz zwykle odlicza jego szacunkową wartość od sumy rekompensaty. Oczywiście posiadacz wraku może go sprzedać, co zazwyczaj znaczy wykorzystanie wielu nieuszkodzonych części wyposażenia w kolejnym aucie.

Autor: o-ubezpieczeniach.pl