Ubezpieczenie OC chroni kierującego samochodem w okresie trwania polisy.

Nieszczęśliwe wypadki podczas jazdy autem mogą przydarzyć się każdemu z nas. Z tego powodu w naszym kraju obowiązkiem jest kupienie ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono rekompensatę szkód, które powstały podczas wypadku albo kolizji na drodze, zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Trzeba pamiętać, iż polisa OC przydzielona jest do konkretnego pojazdu, a nie do właściciela. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest określony ustawowo toteż w każdym gronie ubezpieczeniowym będzie to prezentować się tak samo.

 

Poszkodowany podczas kolizji albo wypadku ma prawo domagać się naprawy samochodu albo wypłaty odpowiedniej rekompensaty, jaka pójdzie na naprawę. Jest wariant bezgotówkowy albo gotówkowy takiej wypłaty. Przy wariancie bezgotówkowym zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany pokryć cenę naprawy, zaś właściciel auta nie musi brać udziału w końcowych rozliczeniach. Poszkodowany w kolizji może również liczyć na pokrycie kosztów potrzebnych do holowania auta do warsztatu lub wynajmu auta zastępczego. Sporo przydatnych informacji nawiązujących do rozliczeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej możemy odnaleźć na ciekawym blogu robakubezpieczenia.pl. Warto wspomnieć, że zakład zajmujący się ubezpieczeniami ma trzydzieści dni na wypłatę odszkodowania, a jeśli tego terminu nie dotrzyma, jest zobowiązany zawiadomić o tym poszkodowanego. Ważne jest również to, iż zakład ubezpieczeniowy musi w takiej sytuacji wypłacić bezsporną część rekompensaty, zaś wypłata całego odszkodowania nie powinna trwać dłużej niżeli dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia odpowiednich dokumentów o powstałej szkodzie. Istotną informacją jest również fakt, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie działa tylko w przypadku szkody , która powstała podczas jazdy autem.

 

Za szkodę, która powstała w wyniku ruchu auta uważa się również szkodę , która została wyrządzona podczas wysiadania i wsiadania do pojazdu. Tyczy się to również takich zdarzeń, jak załadunek czy rozładunek towarów jak również w trakcie garażowania lub postoju samochody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma liczne wykluczenia odpowiedzialności. Firma zajmująca się ubezpieczeniami ubezpieczeniowy1.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie powstały w transportowanych ładunkach albo bagażach. Należy tu wymienić przede wszystkim stratę pieniędzy, biżuterii czy też innych cennych rzeczy. W związku z powyższym, ubezpieczenie OC chroni kierującego autem w pełnym okresie trwania polisy. Winny wypadku albo kolizji drogowej może być pewnym, iż wszelkie wywołane przed niego szkody będą zrekompensowane w jego imieniu poprzez zakład ubezpieczeniowy. Trzeba tu wspomnieć, że wyróżniamy szkody częściowe oraz całkowite. Szkoda częściowa polega na tym, iż uszkodzenia auta są niewielkie toteż istnieje możliwość je naprawić w sposób.

 

Tymczasem szkoda całkowita jest równoznaczna z tym, iż pojazdu nie opłaca się naprawiać oraz przywracać jego stan pierwotny. Jest to więc sytuacja dużo bardziej problematyczna dla kierowcy. Powinniśmy pamiętać, iż szkoda całkowita oznacza, że zakład ubezpieczeniowy nie zajmie się naszym uszkodzonym samochodem, który wtedy będzie już wrakiem. Zakład ubezpieczeniowy nie przejmuje samochodu, lecz przeważnie odlicza jego szacunkową wartość od wypłacanej sumy rekompensaty. Oczywiście właściciel wraku ma możliwość sprzedać wrak, co przeważnie znaczy użycie różnych nieuszkodzonych elementów wyposażenia w kolejnym aucie.

Czytaj dalej: o-ubezpieczeniach.pl